Scroll Top

O2lab Hub Zeeland

Scalda en HZ university of Applied Sciences hebben gezamenlijk het O2lab hub Zeeland opgericht. Het heeft als doel studenten in de regio op verschillende manieren in aanraking te brengen met ondernemerschap en ondernemendheid. De projectpartners:

  • Brengen hiervoor het netwerk in kaart rondom ondernemerschapsonderwijs in Zeeland.
  • Bestaande initiatieven rondom ondernemerschapsonderwijs worden samengebracht om van te leren.
  • Keuzes worden gemaakt in de wijze waarop ondernemerschapsonderwijs in Zeeland verder gebracht kan worden, door de randvoorwaarden in beeld te brengen voor een nieuwe leeromgeving waar ondernemerschapsonderwijs centraal kan staan.
  • Ontwikkelen van lesstof waarmee ondernemerschapsonderwijs direct toegepast kan worden in de les.

Onderzoeksfase

01

Purpose case sessie

De Purpose Case methodiek is een werkwijze om samen maatschappelijke vraagstukken aan te pakken zonder verstrikt te raken in het kwetsbare proces van samenwerken en/of het traditionele economische denkmodel. Onder de professionele begeleiding van Matthijs Bobeldijk van New Business Lab zijn ruim 30 collega’s van Scalda en HZ university of Applied Sciences op verkenning gegaan naar de gezamenlijke ambities, wensen en ideeën voor een O2Lab in Zeeland. 

 

02

1-op-1 gesprekken

Docenten en ondernemers hebben 1-op-1 gesprekken gevoerd. De praktijkervaringen die gedeeld zijn, geven inzicht en fungeren als mentor en gids op de ondernemersreis van het team. 

 

03

Leerreizen

Zeeland kent al leeromgevingen waarin ondernemerschapsonderwijs op natuurlijke wijze geïntegreerd is in de reguliere opleiding. Het team heeft de volgende leeromgevingen bezocht.  

The Garage

HZ studenten gaan in projectgroepen aan de slag en ontwerpen relevante oplossingen voor uiteenlopende uitdagingen. Ze hebben ontmoetingen en werken samen met belanghebbenden uit de industrie 

Intervance

Scalda studenten hebben bij Intervance de mogelijkheid om zich op een specialistische wijze te ontwikkelen en voor te bereiden op het bedrijfsleven.  Ze bieden een realistische en relevante werk- en leeromgeving aan, waardoor studenten worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Studenten kunnen zich optimaal ontwikkelen en groeien tot specilisten in hun vakgebied.

Terneuzen Stad van de Toekomst

Scalda studenten werken samen met verschillende partners uit de regio en daarbuiten aan de toekomst van de stad Terneuzen. Het is een krachtige hybride leeromgeving waar studenten leren door te doen. Ze werken bijvoorbeeld aan een praktijkgerichte opdracht een energieneutraal huis te bouwen.

 

Ondernemerschapsonderwijs toepassen in de les

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een handreiking voor docenten opgesteld, waarin een framework ondernemerschapscompetenties is uitgewerkt, de EntreComp competenties genaamd. Om ondernemerschapsonderwijs te verweven in de lesstof heeft O2lab hub Zeeland video’s/ micro learnings gemaakt, die de leerling gelijk aan het denken zet over ondernemerschapscompetenties en hoe deze zelf in de praktijk toe te passen.

De EntreCom competenties

In de Handreiking Aan de slag met EntreComp in het onderwijs worden 15 ondernemerscompetenties (volgens EntreComp) op toegankelijke wijze beschreven. Denk aan competenties als kansen zien, creatief denken, kunnen netwerken en doorzettingsvermogen. Voor elke competentie biedt dit boek wetenschappelijke inzichten, enkele oefeningen en een beoordelingsrubic. Want, je kan niet alleen leren ondernemen, je wilt het ook toetsen.

De auteurs zijn Thomas Lans (HAN) en Marco van Gelderen (VU).

Bestellen

Nieuwsgierig geworden? Je kunt de publicatie Aan de slag met EntreComp in het onderwijs bestellen bij Boom uitgevers. De Handreiking is gemaakt in opdracht van het O2LAB-programma dat zich richt op het versterken van ondernemerschap en ondernemendheid in het onderwijs.

Thema video’s – micro learnings

Zeeuwse ondernemers vertellen over het ondernemerschap en geven herkenbare voorbeelden. Thematiek zoals duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen krijgen de aandacht. De herkenbare praktijkvoorbeelden en de krachtige boodschappen die ze geven, gaat de leerlingen helpen zich beter te verplaatsen in het ondernemerschap en de uitdagingen die het met zich meebrengt. Hierdoor krijgen de leerlingen:

  • Inzicht in de competenties die ondernemers nodig hebben, met de nadruk op: ethisch en duurzaam denken, kansen zien, motivatie en doorzettingsvermogen, omgaan met onduidelijkheid, onzekerheid en risico en visie.
  • Inspiratie op basis van ondernemersverhalen.
  • Opdrachten waarin ze geleerde competenties direct.

Partners

De partners in dit project zijn HZ University of Applied Sciences, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Scalda.